Over ons

Onze visie

Stichting Brisa wil de betrouwbare, deskundige en invloedrijke schakel zijn tussen Caribische Nederlanders in Groningen, gemeente en reguliere hulpverleningsinstanties, om op die manier succesvolle ondersteuning te kunnen bieden aan alle Caribische Nederlanders in Groningen, bij het verwerven, behouden van zelfstandigheid en succesvolle deelname aan de samenleving.

Missie

Stichting Brisa zorgt ervoor dat de sociale positie van Caribische Nederlanders wordt versterkt en dat hun zelfredzaamheid en veerkracht vergroot worden. Daardoor kunnen zij zelf de richting van hun leven bepalen en volwaardig deelnemen aan de samenleving. Wij doen dit door het geven van voorlichting, zichtbaar en bereikbaar te zijn voor hulpvragen, te adviseren over hulpvragen, onderzoek en aanbevelingen te doen, kennis en ervaring delen met onze stakeholders bij het ontwikkelen van beleid.

Kernprincipes en uitgangspunten

De kernprincipes en uitgangspunten van Stichting Brisa zijn bestaansverbetering en participatie. De stichting werkt daarnaar toe door enerzijds een ‘informele’ ambassadeursfunctie te vervullen en anderzijds door het overheidsbeleid te evalueren en zoveel mogelijk actief deel te nemen aan de ontwikkeling van het beleid, als gevraagd en ongevraagd adviseur, maar ook als luisterend oor.

Stichting Brisa creëert een platform voor vrije meningsuiting, netwerkgelegenheden en ook helpt de stichting nieuwkomers met het vinden van hun weg in de maatschappij. Stel je maar eens voor, je komt terecht in een land waar je de taal niet goed beheerst, met een cultuur en organisatiestructuur die je totaal niet aanvoelt. Je hebt geen idee hoe de arbeidsmarkt of het onderwijs in elkaar steekt. Dan is de weg die je moet afleggen om hier je plek te vinden zeer gecompliceerd. Brisa erkent, dat als gevolg van deze aanwezige cultuurverschillen en belemmeringen in de communicatie, een deel van de leden van de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap onvoldoende kan deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Dit laat een cumulatie van problemen zien: armoede, grote (jeugd)werkloosheid, groot aantal niet-geregistreerde inwoners, jeugdzorg, schooluitval en onbenut talent op de arbeidsmarkt.

Stichting Brisa wil hierin verandering brengen door samen solidair, probleemoplossend en met respect voor zowel de Antilliaanse en de Arubaanse, als de Europees-Nederlandse cultuur en traditie, aan het werk te gaan. Samen bouw je aan een goede samenleving. Samen bereik je meer. Union ta hasi forsa!

“We zorgen ervoor dat de sociale positie van Caribische Nederlanders wordt versterkt en dat hun zelfredzaamheid en veerkracht vergroot worden.”

Neem contact met ons op

6 + 7 =